ÇANKAYA BELDE SOSYAL ETKİNLİKLER GIDA TEMİZLİK EĞİTİM BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş

 

AYLIK VE ÜCRETLERİN BANKA ARACILIĞI İLE ÖDENMESİNE AİT

BANKA PROMOSYON İHALESİ DUYURUSU

 

Çankaya Belde Sosyal Etkinlikler Gıda Temizlik Eğitim Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (bundan sonra Çankaya Belde A.Ş./ İdare olarak anılacaktır.) ve Çankaya İmar Proje Maden Belde Gereksinimleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( bundan sonra Çankaya İmar A.Ş. olarak anılacaktır.), Çankaya Belediyesinin tek pay sahipliği bulunan şirketlerindendir.

Söz konusu şirketlerde çalışan personelin, aylık ve ücret ödemelerinin (vergi ve sosyal güvenlik kesintileri ile diğer yasal kesintiler hariç) banka aracılığı ile ödenmesine ait Banka Maaş Promosyon İhalesi, Çankaya Belde A.Ş. koordinatörlüğünde yapılacaktır.

İhalenin tarihi, yeri ve zamanı ile ihaleye ilişkin diğer bilgiler aşağıdadır.

 

  1. İhalenin Yapılacağı;

Tarih                                        : 10.09.2020, Perşembe

Saat                                         : 14.00

Adres                                      : Çankaya Belde Sosyal Etkinlikler Gıda Temizlik Eğitim Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde bulunan toplantı salonu (Yıldızevler Mahallesi Şehit Mustafa Doğan Caddesi No:60 Çankaya/ANKARA – Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri)

2.İhale Konusu                       : Banka Maaş Promosyonu

3.İhale Usulü                          : Kapalı zarf ve açık artırma usulü ( 2886 sayılı Kanun ve 4734 sayılı Kanuna Tabi değildir. )

4.Çalışan Personel Sayısı       : 1405 kişidir.

 

  1. İhaleye Kimler Katılabilir

İhaleye, kamu ve özel sektöre ait olan, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 4’ncü maddesinin (a), (c), (d) ve (g) bentlerinde belirtilen asgari faaliyetleri yürüten ve Ankara mücavir alan sınırı içinde toplamda en az 50 şubesi ve en az 50 adet ATM makinesi olan bankalar katılabilir.

  1. İhaleye katılmak isteyenlerin sunacakları belgeler

6.1. Başvuru mektubu (örneği ektedir).

6.2. Teklif mektubu    (örneği ektedir).

6.3. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin noter onaylı sureti ve temsile ilişkin yeni tarihli imza sirküleri.

6.4. Ticaret Odası kayıt ve faaliyet belgesi aslı.

6.5. “Okundu ve tüm şartlar kayıtsız olarak kabul edildi.” şerhi yazılan ve imzalanan şartname aslı.

6.6. Bu şartnamenin 5’nci maddesinde istenilen Şube ve ATM makinelerinin sayısını ve kuruldukları yerlerin adreslerini gösterir onaylı yazı.

6.7. Banka Yetkilisi olunduğuna dair yetki belgesi.

  1. Tekliflerin Verilmesi

7.1. Şartnamede belirtilen şekilde hazırlanan teklif mektubu ile istenilen diğer belgeler ihale yeri ve zamanında İhale Komisyonu Başkanlığına tutanak karşılığı teslim edilecektir.

7.2. Posta ile verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

  1. Şartnamenin temini ile ihale işlemleri hakkında irtibat sağlanacak kişi

Adı ve Soyadı: Mehmet ÖZYAZICI

Görev Unvanı : İş Geliştirme Uzmanı

Telefon No     : (0312) 473 83 00 /4761

Faks No          : (0312) 473 81 11

 

İlan olunur.

İLANI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN