e-Posta Yazdır PDF

ankaya Belediyesi Lozanpark Spor ve Sosyal Tesisleri bir merkeze daha kavu?tu...

ankaya Spor Merkezi ye kay?tlar? ba?lad?...

 

ankaya Belediyesi Lozanpark Spor ve Sosyal Tesisleri ierisinde yap?m? tamamlanan ankaya Spor Merkezi hizmete ba?lad?.

 

Belediyece yurtta?lar?n kullan?m?na sunulan Lozanpark'ta piknik alanlar?, ocuk oyun alanlar?, futbol, basketbol, tenis, okuluk, voleybol sahalar?, spor bahesi, yry? ve ko?u parkurlar?ndan sonra kapal? bir spor salonuna daha kavu?tu. ?erisinde kondisyon ve kardiyo aletleri bulunan ankaya Spor Merkezi yelik sistemi ile al??mak zere kay?tlara ba?lad?.

E?itmenler e?li?inde spor yap?lan merkez, kondisyon ve kardiyo olmak zere iki ayr? salondan olu?uyor. Kardiyo aletlerinin bulundu?u caml? blmde Lozanpark?n yemye?il grnts e?li?inde spor yapma olana?? sunulan merkezde mzik yay?n? da yap?l?yor.

ye talepleri do?rultusunda haftal?k, haftada 4 ya da 5 gnlk ya da aile paketi gibi yelik sistemlerinin de olu?turulabilece?i Merkezde ?u anda haftada 3 gnlk yelik paketi 50 lira olarak belirlenmi?.

Sekin bir ortamda spor yapmak isteyenler, aile hekiminden al?nm?? sa?l?k raporu, iki adet foto?raf ve kimlik fotokopisi istenen yelik iin Lozanparkta bulunan ankaya Spor Merkezi (Birlik Mahallesi Kahire Caddesi No.3 ankaya- Ankara)ne bizzat ba?vurabilecekleri gibi 441 70 02 no.lu telefondan ayr?nt?l? bilgi de alabilirler.

 
www.cankayabelde.com.tr Anasayfa --> Haberler --> ??letmelerden -->