e-Posta Yazdır PDF

ankaya Belediyesinin 10-16 May?s Engelliler Haftas? dolay?s?yla dzenledi?i Engel Tan?mayanlar ankaya ?enli?i 2015,Uluslararas? Omurilik Felliler Derne?i (UOFD) ile birlikte Ahlatl?bel Spor ve Sosyal Dinlenme Tesislerinde dzenlenen Uurtmam Olur musun? etkinli?i ile taland?. CHP Ankara ?l Ba?kan? Adnan Keskin ve CHP ankaya ?le Ba?kan? Seluk Derelinin de kat?ld??? etkinlikte, ankaya Belediye Ba?kan? Alper Ta?delen, engelli ve engelsiz ocuklarla tek tek ilgilenerek birlikte uurtma uurdu.

Do?an a?lar Ortopedik Engelliler Okulunun mehter tak?m?n?n ?ovuyla ba?layan ?enlik Hayat Bayram Olsa ?ark?s?yla devam etti. ocuklar birlikte ?ark?lar syleyip bol bol dans ettiler.
Ankaradaki 17 okuldan engelli - engelsiz 1500 ocukla ankaya Belediyesinin AOY ve ǒengel Cafe al??anlar?yla kursiyerlerinin bir araya geldi?i Uurtma ?enli?inde, ocuklara ve ailelerine seslenen Alper Ta?delen, Engeli olan olmayan tm ocuklar?m?z?n byle gzel bir havada byle gzel bir etkinlikle bir arada olmalar? bizleri ok mutlu etti. Uurtmalardaki renkleri yre?inizde ta??d???n?z? biliyorum. Hepinizin gzlerinden ve ellerinden perim diye konu?tu.

CHP Ankara ?l Ba?kan? Adnan Keskinin Uluslararas? Omurilik Felliler Derne?i ile 6 y?l nce tan??t?m; o gnden bugne ok yol kat etmi?ler. ocuklar?n burada fark?ndal?klar?n? birbirlerine gstermeleri ok nemli. Belediyemize bu bulu?may? sa?lad??? iin te?ekkr ediyoruz szlerinin ard?ndan sz alan ?le Ba?kan? Seluk Dereli de ankaya Belediyesi sosyal belediyecili?in en gzel rneklerini vermeye devam edecek dedi.

ankaya Belediyesi ve Uluslararas? Omurilik Felliler Derne?inin birlikte gerekle?tirdi?i etkinlik, ocuklar?n uurtma uurmalar? ve aileleriyle birlikte piknik yapmalar?yla sona erdi.

 
www.cankayabelde.com.tr Anasayfa --> Haberler --> Belediyeden Haberler -->