e-Posta Yazdır PDF

ankaya Belediyesinin fiziksel ve bedensel engelli bireylerin mesleki e?itim almalar? ve istihdama kat?lmalar? iin hayata geirdi?i ah?ap ocuk oyunca?? yap?m kursu AOY ve hizmet sektrnde al??acak garsonlar?n yeti?tirildi?i ǒengel Kafe kurslar? yeni dnem e?itimlerine ba?lad?.

Zihinsel ve bedensel engelli genlerin yararland??? kurslarda, kursiyerler nce teorik sonra pratik e?itimden geiriliyor. Yeni dnemin 30 kursiyerinin 10u engel Kafe, 20si ise AOY iin e?itim alacak. 6 ay sren e?itimin ilk ay?nda teorik e?itim veriliyor. AOY ?rencileri a?a malzeme bilgisi ve gere bilgisi gibi teorik dersler al?rken ǒengel Kafe kursiyerleri ise hijyen kurallar? ve adab? mua?eret konular?nda teorik dersler gryor. Her iki kursun ?rencilerine ayr?ca sosyal rehabilitasyonu amalayan mzik, tiyatro, resim dersleri de veriliyor. Sosyal hizmet uzmanlar?, kursiyerlere grup kayna?mas? ve ekip al??mas? terapileri de uyguluyor. AOY VE ENGEL?N 200 MEZUNU VAR ankaya Belediyesinin engelli bireylerin hayat?n her alan?na aktif kat?l?mlar?n? sa?lamak iin geli?tirdi?i en nemli projelerden biri olan AOY alt?nc? dnem kursiyerlerini, ǒengel Kafe ise be?inci dnem kursiyerlerini e?itiyor. Bugne kadar 200 a?k?n mezun veren AOY ve ǒengel Kafe kurslar? ankaya Belediyesi ve ??-Kur ortakl???nda gerekle?tiriliyor. Kursiyerlerin servis ve yemek ihtiyac? ankaya Belediyesi taraf?ndan kar??lan?rken ??-Kur taraf?ndan da kursa kat?ld?klar? her gn iin cep harl??? veriliyor.

 
www.cankayabelde.com.tr Anasayfa --> Haberler --> Bizden Haberler -->