ÇAÇOY Çankaya Ahşap Çocuk Oyuncakları Atölyesi

e-Posta Yazdır PDF

 

ÇAÇOY (Çankaya Ahşap Çocuk Oyuncakları Atölyesi) Çankaya Belediyesi’nin zihinsel ve bedensel engelli yurttaşlarımızın “toplum yaşamına tam katılımlarının sağlanması ve yaşam standartlarının yükseltilmesi”ne giden yolda atacağı yeni adımlardan birisidir.
Proje, belediye sınırlarında yaşayan bedensel ve zihinsel engelli yurttaşlarımızın, özellikle çalışma yaşamında karşı karşıya oldukları ve toplumun koyduğu ya da kaldırmak için yeterli çabayı göstermediği “engelleri” aşmaları için bir enstrüman olarak kabul edilmelidir.

Yeni Toplumcu Belediyecilik, engelli sorununu kalıcı kılan ve fırsat eşitsizliklerini yaratan sistemin, engelli yurttaşlar adına değil, onlarla birlikte değiştirilebileceğine inanır.

Uluslar arası kabul görmüş ilkeler, bu değişikliklerin gerçekleşmesi gereken bileşenlerini tanımlamıştır ve Çankaya Belediyesi bu projesi ile tıpkı Çengel Kafe Projesinde olduğu gibi ilan eder ki:

• Herkes kendi yaşam koşullarını özgürce belirleme hakkına sahip olmalıdır
• Engelli insanların bütün toplumsal süreçlere katılımının normalleşmesi şarttır
• Engellilerin toplumsal yaşamla bütünleşebilmesi için psikolojik ve fizyolojik bir temel yaratılması esastır
• Engellilerin kendileriyle ilgili koşulların oluşturulması süreçlerine özgürce katılımları sağlanmalıdır

Bu ilkeler ÇAÇOY’un etkinliklerinde de temel yol göstericilerimiz olacaktır.
Projenin faaliyet alanları:

1- Bedensel ve zihinsel engelliler için düzenlenmiş (bu alanda da uluslar arası kabul edilen standartlar temeldir) ÇAÇOY mekânında profesyonel meslek elemanları ve tecrübeli ustalar destek ve gözetiminde ahşap çocuk oyuncakları ve yetişkin oyunlarının üretimi.

2- Üretilen bu oyuncakların yerel, büyükşehir ve ulusal düzeyde sergilenmesi, tanıtımı ve satışı.

Engelli yurttaşlarımızın hakları ve talepleriyle ilgili alanlarda faaliyet gösteren bütün ulusal resmi kurumlar, STK’lar, sendikalar, WHO (Dünya Sağlık Örgütü), Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği Komisyonu’nun ilgili bölümleri ile işbirliği, sadece bir niyet ilanı değildir.

ÇAÇOY bu işbirliğini sağlamanın da platformunu oluşturacak ve seslerini duyurmaları engellenen engelli yurttaşlarımızın bu engelleri aşması için bütün olanaklarını seferber edecektir.

Ç A Ç O Y      
ÇANKAYA AHŞAP ÇOCUK OYUNCAKLARI ATÖLYESİ

ÇAÇOY faaliyetinin bileşenleri şöyle sıralanabilir:
• Ahşap çocuk oyuncakları imalatı: Profesyonel meslek elemanları ve tecrübeli ustalar destek ve gözetiminde, yüksek kalite ve fiyat segmentinde raf ve vitrinlere girebilecek ahşap çocuk oyuncaklarının imalatı.
• Yetişkinler için ahşap oyunlar imalatı: Profesyonel meslek elemanları ve tecrübeli ustalar destek ve gözetiminde, yüksek kalite ve fiyat segmentinde raf ve vitrinlere girebilecek ahşap (yetişkinlere) oyunlar.
• Üretilen oyun ve oyuncakların sergilenmesi, dağıtımı ve satışı: Üretilen yüksek kaliteli ürünler yerel, büyükşehir ve ulusal düzeyde profesyonel pazarlama standartlarıyla tanıtılır, satılır; amaç, ahşap çocuk oyuncaklarında piyasada “en kaliteli ve en güvenli” ürünler arasına orta ve uzun vadede girebilmektir.
• Üretim koşullarında ve ürün sertifikasyonunda uluslar arası standart: Üretimde kullanılan ahşabın tezgâha gelinceye kadar geçirdiği süreçten, üründe kullanılan her tür maddenin özelliklerine kadar tüketici ve kamuoyunun aydınlatılmasını içeren uluslar arası sertifikasyon.

Ç A Ç O Y
ÇOCUKLARA SEÇKİN AHŞAP OYUNCAKLARIN SATIŞI

“Engellilik toplumun en önemli sorunları arasında yer almaktadır. Engelli kavramı daha çok bedensel eksiklikler için kullanılmakla birlikte, çalışma yaşamı söz konusu olduğunda işlevsel bir yetersizliği ifade etmektedir.”  Oysa “sorunun engelli kişinin kendisinde değil, fırsat eşitsizliklerini yaratan sistemde olduğunu”  ve bu sorunun “sadece kendisinin değil, ailelerinin, çevrenin, toplumun, kısacası tüm insanların ortak sorunu” (Türk Harb-İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu'nun 10-16 Mayıs Engelliler Haftası konusunda basına ve kamuoyuna açıklamasından)  olduğunu teslim etmek gerekir.

Bu nedenle engelli hemşerilerimizin gerekli destek ve gözetim sağlandığı vakit, uluslar arası standartlarda, seçkin ürünler üretebileceği; bu ürünlerin profesyonel bir pazarlama birimiyle yüksek getirili olabileceği, projemizin toplumumuza vermek istediği mesajın da ana fikrini oluşturmaktadır.

Kamuoyu ve toplumun engelli hemşerilerimizin ürünlerine yönelmesinin nedeni, kesinlikle bu ürünleri üretenlerin zihnen ve bedenen engelli olmaları olmayacaktır, olmamalıdır. Yeni Toplumcu Belediyecilik, toplumumuzun % 2.58’ini  oluşturan engellilerin, gereken koşullar yaratıldığı taktirde çalışma ve toplumsal hayatımızda engellerin nasıl rahatça aşılabileceğini bu mütevazı proje ile gösterebilecektir.

Ç A Ç O Y
ULUSLAR ARASI BOYUTU VE PARTNERİ / PARTNERLERİ

Geçtiğimiz yüzyıl, Avrupa’da ve dünyanın birçok bölgesinde insanlık tarihinin engellilerle ilgili olarak yüz kızartıcı uygulamalarıyla hatırlarda kalacak. Zihinsel ve bedensel engellileri “doğanın bir iş kazası” gören ve bunun sonuçlarını “fiziksel” olarak yok eden rejimlerin uygulamalarını günümüzde artık ‘barbarlık müzelerinde’ görebiliyoruz.

Ülkemiz tarihi bu tür dramatik uygulamalara tanık olmadı. Bu alanda özellikle Batı Avrupa sosyal ve siyasal sistemlerinde gelinen görece ileri pozisyonlar, ÇAÇOY’un uluslar arası perspektiflerinde temel bir anlayıştır.

Engelli tanımını Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) belirlediği şekilde yapan TÜİK verilerine dayanarak açıklayan yeni Devlet Bakanımız Selma Aliye Kavaf ülkemizin özürlü”ayısını 8,5 milyon olarak açıkladı,  ki bu sayı da % 12,29’luk bir nüfus oranına tekabül ediyor.
 
TÜİK rakamlarını “kronik hastalığı olan” ve bu nedenle “özürlü” istatistiğine dahil edilenlerden arındırdığımızda bulduğumuz oran da % 2,58, ki bunun da sayısal ifadesi 1,8 milyon (Bakım desteği sağlananlar 156.000, özel eğitim verilen çocuklarımızın sayısı 207.000 ).

Hangi sayıyı ya da oranı temel alırsak alalım, ülkemizde, yanı başımızda var olduğunu bildiğimiz ama “görünür olmayan”, “görünür olması arzulanmayan” ve önemli bir kısmı en temel hizmetleri alabilme olanağından yoksun milyonlardan söz ediyoruz.

Projemiz, bir yandan mütevazı bir sayıda engelliye, engellerini aşmaları için bir manivela olacaktır. Bu kesindir. Projemiz vesilesiyle Çankaya Belediyesi’ni bekleyen görev ise uzun soluk gerektirmektedir: Toplumsal vicdanımızın beynindeki “engelleri” kaldırmak ve Yeni Toplumcu Belediyeciliği bu en çok sızlayan yarayı toplumsal çalışmanın gündemine yerleştirmek.Son Güncelleme ( Pazartesi, 11 Mayıs 2015 16:21 )  
www.cankayabelde.com.tr Anasayfa --> Projeler --> ÇAÇOY