Çengel Kafe 2

e-Posta Yazdır PDF
 
 
Kafemiz, Çankaya Belediyemizin Sosyal Projeler Merkezi yerleşkesi içerisinde yer almaktadır. İşletme anlayışı  açısından ülkemizdeki ilk örneklerden olan kafemizde çalışanlarımızın  çoğunluğunu zihinsel engelli gençlerimiz oluşturmaktadır.

Engellerin Sevgi ile Aşıldığı Ortam
Zihinsel engelli bireylerin mesleki ve sosyal rehabilitasyonlarını sağlama amaçlı ”Çengel Kafe” Projesi Çankaya Belediyesi Engelliler Hizmet Müdürlüğü tarafından 01.07.2005 tarihinde başlatılmıştır. Çankaya Belediye’sinin, engelli bireylerin sorunlarının çözümüne yönelik ilgi ve duyarlılığı, projemizin kısa sürede hayata geçirilmesini sağlamıştır.

Yerel yönetimler düzeyinde ilk uygulama örneklerinden olan proje ile zihinsel engelli gençlerimizin toplumun diğer kesimleri tarafından daha iyi tanınması ve anlaşılması, bu bağlamda engelli olan ve olmayan bireylerin ortak bir mekânda buluşması ve iletişim kurmaları hedeflenmektedir.

Zihinsel engelli gençlerimizin, hayatın bir alanında aktif olmalarını sağlayan ve bütün işlerini büyük bir dikkat ve özenle yaptıkları Çankaya Belediyesi Çengel Kafe Projesi, bu alanda model oluşturacak politikalara ve yaklaşımlara sahiptir.

Projenin Yarattığı Sosyal Ortam

 

Gençlerimiz Çengel Kafe’deki servis görevlerinin yanı sıra, kendileri için hazırlanan ve becerilerini geliştirmek, yeteneklerini ortaya çıkarmak için düzenlenen sosyal etkinlik programına da katılmaktadırlar. Bu programda Latin-modern dans, drama-tiyatro, halk dansı, fotoğrafçılık ve ebru sanatı eğitimi gibi çalışmalar, sunulan seçeneklerin sadece bazıları. Birlikte tiyatro-sinema gösterilerini izleme, çevre gezileri, havuzda ya da yaz tatilinde hep birlikte kamplara katılım şimdiye kadar projemiz çerçevesinde gerçekleşenlerden aklımızda kalanlar.

Ayrıca belediyemizin düzenlediği etkinliklerle katılma yoluyla da, gençlerimizin toplumla kaynaşıp mümkün olduğu kadar fazla sayıda insanla iletişim içine girmeleri amaçlanmaktadır.

Çankaya Belediyesi Çengel Kafe Bir Model Olarak İlgi Odağı

Çankaya Belediyesi Çengel Kafe uygulamasını engelliler alanında görevli meslek elemanlarına, akademisyenlere tanıtmak amacıyla çeşitli bilimsel etkinliklere katılım sağlanmış, proje değişik kesimlerin bilgisine sunulmuştur.

Çankaya Belediyesi Çengel Kafe, bilim çevreleri ve bu alanda eğitim veren üniversitelerin ilgili bölümleri için doğal bir laboratuar niteliğindedir. Burada yapılacak bilimsel çalışmalar, araştırma ve gözlemler engelli bireylerlere yönelik istihdam ve rehabilitasyon alanında daha somut adımların atılmasına olanak verecektir. 

 

 

Çengel Cafe İletişim

ÇENGEL CAFE 1

Adres: Çankaya Belediyesi Yerleşkesi Ziya Gökalp Caddesi No: 47 Kolej / ÇANKAYA

Tel: 0 312 458 90 00 / 4444

e-posta: cengel@cankayabelde.com.tr

ÇENGEL CAFE 2

Adres: Çankaya Belediyesi Sosyal Projeler Merkezi 1331. Sok. A.Öveçler / ÇANKAYA

Tel: 0 312 473 83 00 / 140

e-posta: cengel2@cankayabelde.com.tr

www.cankayabelde.com.tr Anasayfa --> İşletmeler --> Çengel Kafe